Med vänlig hälsning och mycket nöje!

Bengt-Olof Lindgren

Här grundritningen till SKUTAN
FOTO Bengt-Olof Lindgrens

KLICKLA PÅ BILDERNA