Stationshuset

LOK -stallet

Godsbangården

Dagens LOK STIGBJÖRN

Smalspår med överförings vagn

Banavdelnings fordon

BARLAST -plog