Rysk tankfartyg på resa till Shells oljeterminal RASTA Lidingö
Råkade komma ivägen för ett större fartyg på resa mot Frihamnen StockholmÖvrigt: Efter kollisionen 24 oktober 1967 mellan lastmotorfartyget CANADA från Rederi AB Nordstjernan och det sovjetiska tankmotorfartyget RAVA RUSSKAYA i Halvkakesundet söder om Lidingö. RAVA RUSSKAYA i förgrunden, CANADA bakom.

TBs TOR var ju på plats när den skulle assistera vid RASTA
Lastfartyget CANADA.

Utanför Neptunbolagets Brygga vid Gåshaga.