Här sitter ringarna på handen den 8 maj när dottern fyllde 50 år vilket firades hemma hos Inge-Maj o Bengt-Olof i fastigheten.

Efterlysning

 

Någon gång under Våren -sommaren 2014 har guldföremål som vigselringar och armband fått någon plats som vi inte kan återfinna dessa på.

Vad Vi vet är, att föremålen flyttades under vintern när Inge-Maj kom hem från sjukhuset ifrån nattduksbordet till hennes garderob i sängkammaren. Turbulensen var stor vid detta tillfälle personal slutade och nya tillträdde. Omflyttningen i huset var i ”kaos” kan man tycka. Av den anledningen flyttades de.

Vid midsommartid började sökandet efter dessa och med olika personer inom den närmaste släkten har skåp och lådor med alla tänkta skrymslen genomsökts under olika tidsperioder. Med resultat att vi inte kan finna dessa.

Frågan blir då innan vi går vidare om någon av all personal som besökt oss under denna period har påträffat dessa i något sammanhang.

 

Polisanmälan är gjord och utredning nedlagt på grund att bevisläget omöjligt, för många personer från hemtjänsten inblandade under den aktuella tidsperioden  8 maj - 24 juni av tjugonio olika personer besökt oss.

forts. följer

Vid möte kom information från chefen Tumba syd att utredningen var nedlagd på grund av att det inte gick att få fram den eventuellt skyldige.

Tråkigt men så är det när man tror på människor i ens närhet.

 

 

.