Länk ubåts utredningen 2000

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/statens-offentliga-utredningar/sou-2001-85-d1_GPB385d1/html