Sedan bärgningspontonerna ODEN och FRIGG utrangerats beslöt Neptunbolaget att i stället låta bygga en sjögående 400 tons pontonkran. Den nya kranen, MAGNUS VII, registrerades i Tyskland i det för ändamålet nybildade dotterföretaget Neptun Bergungsgesellschaft m.b.H. i Hamburg.

Dr att säkerställa ett eventuellt behov av ytterligare lyftkapacitet etablerades ett nära samarbete med Ulrich larms G.m.b.H. &, Co i Hamburg.

Under bild

Transport av Munck ”Self-Loader” däckskran (ca 200 ton) för uppmontering på ett större torrlastfartyg.

Transport av Munk "Self-Loader" däckskran (c:a 200 ton) för uppmontering på ett större torlastfartyg.

Här lossar Magnuskran en utav Goliat pråmarna.

5 Magnuskranar vid bärgningen av Alabama 4 st lyfter 400 ton och en lyfter 800 ton

Magnuskran som här bytt namn till HEBE l och Hebelift vid bärgning i Ystads hamn när Hewelius ramlade på kajen

Magnus har lyft haverist från grund och här på väg in i Kalmar hamn

Neptuns har lämnat tyska samarbetet med U Harms här är deras egna kranar som bärgar Kabona.
se även denna länk

http://www.tugboatlars.se/Tjornbron.htm

Kommentarer

06.04.2019 06:28

Sven-Erik Hjulström

Här blev det lite felskrivet, kranen heter inte hebe 7, det är Hebelift 3.
Var själv med om bergningen av Jan Hewelius i Ystads hamn