Bogserkompaniets färger

RÖDA BOLAGET 1

Röda bolaget nummer 2
foto Douglas Tufvesson via tugboatlars.se

Här under SCANTUG

Här som LARS i Oskarshamn