Säkert Samspel

 

Mycket kan hända under en lång bogsering i tät trafikerade och ofta stormiga vatten. Transportförsäkringen ersätter de direkta skadorna vid ett större haveri medan följden av en försening ofta kan innebära en produktionsstörning. En säker ankomst är av helt avgörande betydelse för vår försäkring för, att våra tekniker utför en noggrann kartläggning av riskfaktorerna. Detta sker i intimt samarbete ned försäkringstagare, bogser företag och internationellt erkända marinkonsulter. Våra egna tekniker och konsulterna besiktigar varje bogsering anslutning till avgången. Ett omfattande arbete men det ger resultat i form av stor säkerhet och reducerade premier. 

ATLANTICA

Box 2251. 40314 Göteborg Tel 031 171760 Stockholm 08 142375

 

Bogser objekt:

Nybyggt skrov 135 000-tonnare, vikt 16 400 ton

Bogserare:

POSEIDON” 7000 IHK

$INADER” 5600 BHK

Resa:

Lissabon – Göteborg

Distans:

1537 nautiska mil.

Bogser tid:

7 dygn. 8 timmar

Genomsnittsfart:

 9.09 knop

Försäkringsgivare:

Atlantica – Specialbolaget för sjöförsäkring

                       

Befälhavaren kollar kopplet innan avgång Lisboa.

Kan det vara lotsen som kommer ombord tro?

Båsen Gotlänning som blev gift och bosatt i Norge

Utsikt från boden som stod ombord på skovet.

Bror Nilsson Seskarö ångmaskinist bland annat fick det mesta att fungera.