Statliga utredningen

Kopierea denna länk så får möjlighet att läsa den statliga utredningen om olyckan

 

https://www.havkom.se/assets/default/Star_Clipper_Tjorn_1980__4MB.pdf