KARL drar pråmen HERA på resa Århus i Danmark till Raumo går genom skärgården här utan för Sollenkroka