Bull och Buffel vid Kockums i Malmö Jungfruresa för Buffel satts in på Polen- Jakobstad