Fädriktnigs vändning på vändskivan vid Läggsta nedre