Väntan på mötande tåg från Taxinge-Näsby i Läggsta