Ut tag i oskarshamn

Det finns ingen video

Herbert i aktern och Oskar i fören där det är fiölmat ifrån

HERBERT/HANS och OSKAR/HARALD ej vid ordinarie plats utan har flyttat på sig för muddring i deras ordinarie plats

Oskar skall på arbete mitt i sommarnatten

OSKARS SPEL

Herbert ligger på språng skall ut på arbete också

Herbert förtöjd efter arbetet det är ljust och vanligt folk börjar komma upp

Fotografen själv
kääner på spaken efter 30 års väntan sen senast då var Det HARALD i Malmö o Halmstad Varberg o Falkenberg som gällde