Foto N:N:O på hamnen Rundvik
Vid lilla kajen som Wirens stora pråm tjänstgör som lastkaj åt lastfartygen hitom ligger AXEL och framför RUNDVIK fd ODEN

Underhåll av bogserbåten AXEL
Om du funderar så blir det rött när det är klart

För maskinfolk
för mig rent och fint inget läckage välvårdat..,.

Här är den stora, tryck på bilden blir den större

I mässen satt ett minne från SÖDERTÄLJE -tiden och Bengt -Olof som skeppare med Lennart Endemark som Cheif Lars Erik Johnsson som motorman och Leif Öberg som matros vid Bärgning av den Ryska tankern Tsesis som hittade en okänd grynna mitt i farleden till Södertälje tvärs FIFONG

Kommentarer

25.07.2022 16:22

lars-erik johnsson

det jobbet mins jag