Avgång med  fartyg M/S IVS KANDA som del lastat virke till ‎Alexandria‎ i Oskarshamn

Våren 2018 05 15

Gick vidare till Orrskär för mer last 

Filmat från OSKAR som hade fören av Urban 

Skeppare på HERBERT var KLAS