Här ligger OSKAR och kör mot kajen trycker på sidan