Atlas i Storungs

Bengt-Olof jobbar med Atlas under några dygn i isen.

Neptunbolagets ”Atlas”vid kaj i Storungs för att hämta upp Bengt-Olof som is-styrman till de gotländska hamnarna i månadsskiftet februari – mars 1970.

GA den 13 feb. – 70: FARTYG FAST I IS VID STENKYRKEHUK

 Mycket is fanns även under torsdagen i farvattnen väster om Gotland. Samtidigt förutsa väderlekstjänsten vindkantring, vilket kan medföra att isläget vid öns västkust lättar medan isen packas på östrasidan av ön och fastlandskusten.

Igår fastnade två fartyg i isen vid Stenkyrkehuk, det ene var motortankern Bellona på 950 ton. Båda hjälptes loss av Bore 5.

 Vid Klintehamn lättade isläget 0ch ett tankfartyg anlöpte hamnen utan besvär. Vid Storugns klarar sig de stora båtarna fint medan lotsarna börjar få besvär att komma fram med lotsbåten i isen

 

Kommentarer

10.07.2022 17:11

Jan Ejderhäll

Jag jobbade åt Neptunbolaget från 1965-1977 maskinist/maskinchef det var en händelserik tid

10.07.2022 18:43

Bengt-Olof

Kommer ihåg ditt namn man kan inte placera dig just i detta nu
hoppas att du har det bra ...

21.04.2022 05:54

Stig Magnusson

På Atlas knegade jag 1971 tror jag det var under hamnbogsering i Luleå.