Till Vänster MIGG/PER
Till Höger SKÄRNÄS/DE GEER
Liggande i Vallvik i väntan på arbete den 22-11-2020
foto Bengt-Olof Lindgren

Här ligger hon som skall in idag den 22-11-2020 kl14.00
lots är på gång....

De är två på "TÖRN" till Orrskärskajen
den högra skall till Fliskajen

FLISKAJEN Orrskär bakom stenhögen..

SKÄRNÄS på utgående för att assistera in ....

Så Lotsen på väg ut till fartyget som skall in kaj

De är c:a 4 distansminuter ut till angöringen till hamnområdet

Så var Lotsen ombord på Lastfartyget, Lotsbåten återvänder hem

Och här kommer "MIGG" majestätiskt i sin form

Så har ankommande fartyg lättat ankar och bogserbåtarna portionerat sig väntar på Lotsens kommande kommandon

"MIGG" kopplat centerklys föröver
SKÄRNÄS avvaktar...

Det sträcker upp Nu har Migg tagit kontroll över sin del av arbetet

Resan mot hamnen fortsätter
SKÄRNÄS avvaktar i sin roll ligger standby

Resan går vidare mot hamnen

Kan bara säga "KRAFTFULL"!

Här har vi fartygets namn....WOODGATE..

SKÄRNÄS kopplar akter .... Havstruten kollar att det blir rätt..

KOPPLAR akterklyset...

Färden mot hamnen går vidare...

Så v ar hon framme Hård vind från kajen gör att bogserbåtarna får jobba. De är snart vid kaj men kameran är tom på ström så det får bli mer någon annan gång
TACK för du tittade
Ta gärna bilden om du vill, men uppge mitt namn
jag äger trots allt bilderna
FOTO all bilder;Bengt-Olof Lindgren