ALBANIANS UNDERGÅNG

Östra Öland är sedan gammalt känt som en skeppskyrkogård av stora mått. Otaliga är de strandningar som under århundradenas lopp ägt rum, och många är de bondgårdar, som byggts upp med virke från lasten av förlista fartyg.

För Neptunbolaget var det naturligtvis angeläget att redan från början av sin verksamhet stationera ett bärgningsfartyg i de öländska farvattnen, och då närmare bestämt i Kalmar. Det gällde för Neptunbolaget att snabbt få underrättelse om strandningarna och göra upp bärgningskontrakt. Den främsta organisationen på Öland utgjordes av s.k. bärgningskonsuler, som arbetade inom angivna distrikt och dels hade till uppgift att snarast möjligt kontakta haverister och få bärgningskontrakt undertecknade och dels larma Neptunbolagets fartyg.

Många är de fartyg som Neptunbolaget bärgat – eller gjort försök att bärga – utanför östra Öland. Vi har valt berättelsen om försöken att bärga ångaren ALBANIAN, därför att den är ett typexempel på all den dramatik, som kan uppstå i dessa farvatten.

En 24 oktober 1890. Den engelska ångaren ALBANIAN på 1,200 br. ton var på resa uppför Östersjön lastad med stenkol. Vädret: Disigt med laber sydvästlig bris. Färden fick ett dramatiskt slut i och med att fartyget med full fart grundstötte på det försåtliga, långt ute till havs liggande Össby grund vid sydöstra Öland.

ALBANIANs belägenhet var från första stund synnerligen riskabel. Fartyget hade strukit över grundet, stannat hårt på insidan och vattenfyllts nästan omedelbart. Neptunbolagets POSEIDON kom snabbt till platsen och dessutom anlände bärgningsmanskap från land. Det stod från början klart att man här hade att göra med ett synnerligen allvarligt bärgningsfall, eftersom engelsmannen låg på grundet med uppriven botten, tungt lastad och dessutom utsatt för pålandsvind.

ARGO fd ASSISTANS
Byggd vid Warkaus Mek.verkstad, Varkaus 1882 inköpt 1883 
br 85 HK nom 60 längd 27,17 Bredd 5,79 djup 2,66

ARGO fd ASSISTANS
Byggd vid Warkaus Mek.verkstad, Varkaus 1882 inköpt 1883
br 85 HK nom 60 längd 27,17 Bredd 5,79 djup 2,66

Efter ett intensivt arbete med tätning, länspumpning och lossning av kollasten, lyckades POSEIDON tillsammans med ARGO dra fartyget av grundet en natt i november med hård nordostlig vind och regn. Med bärgningsfartygen på båda sidor om haveristen och pumparna i full verksamhet förberedde man bogseringen till Oskarshamns docka – den vanligaste reparationsplatsen för fartyg som havererat i de öländska farvattnen.

Endast ett par timmar därefter ökade vinden emellertid till full storm. Pumpslangarna brast, förtöjningarna sprang och i den våldsamma sjöhävningen bräcktes ARGOs styrbordsreling mot haveristen. Nu gällde det att rädda livet, och det manskap som fanns ombord på ALBANIAN måste hals över huvud äntra ombord på bärgningsfartygen, som gick till ankars. Kort därefter sjönk haveristen åter ner på grundet.

Efter ett par dagar bedarrade stormen, och sedan bärgningsflottan förstärkts med HERMES gjorde ett nytt försök. Detta var nära att lyckas när ett nytt och ännu mer intensivt oväder med storm och snö drog fram över farvattnen vid Öland. Denna storm kom så snabbt och var så våldsam att man inte hann undsätta de 11 man av bärgningsmanskapet, som fanns på ALEBANIAN. Haveristen sjönk nu för tredje gången ner på grundet så att endast bryggan var ovanför vattnet.

Mitt i natten bröts fartyget med ett fruktansvärt dån i två delar, och risken var överhängande att de 11 männen skulle förolyckas när deras fartygshalva förr eller senare skulle slås i spillror. I denna belägenhet fick de befinna sig i två dygn – utan mat och dryck.

En speciellt dramatisk situation skall i detta sammanhang nämnas. Längre ut på grundet stod en trälastad fransk järnbark strandad. På grund av det abnormt höga vattenståndet och den fruktansvärda stormen kastades barken över grundet och kom drivande rätt ner mot ALBANIAN. Risken var överhängande att barken skulle sopa ALBANIAN av grundet och ner i havet, men till lycka för de 11 ombordvarande drev segelfartyget förbi på endast ett par meters avstånd.

På tredje dygnet hade stormen bedarrat en aning och en livbåt från HERMES kunde efter ytterst stora ansträngningar ta männen iland. Strax därefter försvann ALBANIANs båda delar helt i vågorna. Detta bärgningsförsök hade sålunda fullständigt misslyckats, och samtidigt förorsakat Neptunbolaget stora kostnader utan ersättning.

Kommentarer

Magnus Almström

07.03.2019 19:23

Jag plockade stenkol från Albanian i slutet av februari 2019.
Ottenby.

Magnus

Senaste kommentaren

25.11 | 20:57

testa
stig.stigfinnare@live.se
sjogubben@gmail.com

24.11 | 21:19

sjogubben@gmail.com

24.11 | 16:54

Min pappa jobbade med både Hera och Juno på Neptun samt hade kontor i Gåshaga på Lidingö från -76 eller -77 till -87. Det vore fantastiskt om jag kunde hitta nån som jobbade med honom under den period

17.10 | 20:17

Vad fint om tavlan var rädd om den och stolt över din farfar

Dela den här sidan