GT 2 juli- 71

Besättningen på sex man tvingades vid 13-tiden i går lämna norska fartyget Straum av Bergen som gått på grund vid Salvorev på morgonen. Det uppstod ett dramatiskt läge då fartyget, som stått hårt på hela morgonen, plötsligt lyftes av grundet och kom på drift. Befälhavaren fann för gott att gå över med besättningen till livbåten Skärsände, om man inte visste om fartyget skulle sjunka. En stund senare slogs hon upp på revet igen, besättningen följde dock med Skärsände till Fårösund. Straum, som är ett specialfartyg för bland annat lim, har sprungit läck i fyra av tankarna. Neptunbolagets Ajax och Pilen avvaktade i natt vid haveristen. Straum, som är på 526 dwt. Var på väg från Finland, där hon lossat lim. Hon var i barlast under gång till Hull då haveriet inträffade vid 06.30 – tiden. I regndiset gick hon på grund på den steniga och besvärliga Salvorev, norr om Fårö. Hon sprang läck i en bunkertank och begärde omedelbar assistans. Helikoptern gick ut från Visby för att fasthålla den exakta positionen. Den måste senare gå till Sandön för en sjuktransport. Räddningsbåten Skärsände kom till platsen, liksom TV 238, bogserbåten Pilen och bärgningsfartyget Ajax.

När Straum slogs av grundet hade hon läckor på fyra tankar och det såg ett tag ganska farligt ut varför befälhavaren beslutade att besättning skulle gå över till Skärsände. Ingen ur besättningen hade fått några skador. Skärsände gick in till Fårösund, där besättningen övernattade.

Straum är ett specialfartyg för last av flytande ämnen, bl. a lim.

Under natten låg endast Pilen och Ajax kvar på platsen. Bärgningen torde bli ganska besvärlig, efter som stora stenar finns på haveriplatsen.

GT den 3 juli -71: NORSKA TANKERN FLOTT VID FÅRÖDet norska tankfartyget ”Straum” från Bergen drogs på fredagseftermiddagen flott. Fartyget gick tidigt på torsdagsmorgonen på Salvorev och blev stående där. Det var Neptunbolagets bärgningsfartyg ”Ajax” som assisterad av den gotländska bogserbåten ”Pilen” som lyckades få ”Straum” flott från grundet. På fredagsförmiddagen återvände befälhavaren och dela av besättningen till fartyget. De lämnade båten då den på torsdagsförmiddagen lyftes av grundet och hotade med att sjunka. ”Straum” slogs dock åter upp på grundet igen i det tämligen hårda vädret och ställde sig åter hårt på.

Bärgningen av ”Straum” gick bra och blev odramatisk. Eftersom varning är utfärdad för NO- liga vindar med kuling styrka, bogserades ”Straum” väster om Fårö och ankrades tillsvidare upp vid Lutterhorn. Ajax och Pilen finns kvar vid hennes sida.

Senaste kommentaren

25.11 | 20:57

testa
stig.stigfinnare@live.se
sjogubben@gmail.com

24.11 | 21:19

sjogubben@gmail.com

24.11 | 16:54

Min pappa jobbade med både Hera och Juno på Neptun samt hade kontor i Gåshaga på Lidingö från -76 eller -77 till -87. Det vore fantastiskt om jag kunde hitta nån som jobbade med honom under den period

17.10 | 20:17

Vad fint om tavlan var rädd om den och stolt över din farfar

Dela den här sidan