Föll överbord från sovjet båt och drunknade

GA 30 nov -70

En 38-årig finländare, Seppo Ilmari Kaijansinkko, drunknade på lördagseftermiddagen sedan han av okände anledning fallit över bord från den sovjetiska bogserbåten T/S Tuvinets c:a 25 sjömil öster om Fårö. Det var slutet på en rad dramatiska händelser i östersjön sedan bogserbåten i början på veckan startade från Helsingfors med en trålare och en pråm, som skulle fraktas till Göteborg för skrotning.

 Tre kvar ombord på drivande pråm

Det var enligt uppgift i måndags som den ödesmättade resan startades från Helsingfors. Vad som framgått under resans tre första dagar är ännu oklart. Vissa uppgifter tyder på att resan inte skulle påbörjas förrän i torsdags, men samtidigt kan man läsa i besättningsförteckningen att ingen gått på senare än förra söndagen.

 RYSKA INTRESSENTER

Bogserbåten ägs av ett finskt rederi med ryska intressenter och är registrerat i Klapeida. Den skulle frakta en trålare och en pråm till Göteborg för upphuggning. Ombord fanns 16 mans besättning med 30-årige kaptenen Björn Karlström från Åbo. Efter några timmars provkörning med bogserbåten vid kaj i Helsingfors gav man sig iväg med det 500 meter långa släpet.

– På fredagsmorgonen gavs stormvarning på radion berättar Karlström, och eftersom vinden var nordvästlig bedömde jag det bäst att gå i lä av Gotland vilket vi skulle hunnit utan vidare.

 De röda bokstäverna markerar på kartan längre ner på sidan ...

(A)  Klockan elva samma dag havererade den 800 hästkrafters starka ångmaskin. Ett vevlager brann ihop sedan det

 (B)  Blivit fel på smörjningen. Hela kolonen blev drivande i den höga sjön ett helt dygn, innan man åter fick fart på maskin. Någon möjlighet att fortsätta bogseringen fanns dock inte, och efter skeppsråd med hela besättningen beslöt man att lämna släpet. Tre man, 26-årige Raimo Andersson, Ilkka Nevander och Vesa Heinonen, båda 18, stannade kvar ombord på pråmen för att hålla fartygen under uppsikt. Någon fara för dem ansågs inte föreligga då fartygen var helt sjödugliga och då männen hade många dagars proviant.

KURS MOT SLITE

Bogserbåten satte sedan kurs mot Slite för att reparera maskinen och kontakta sjöräddningen.

(B) Strax före klockan 18 på lördagen skulle trimmaren Seppo Ilmari Kaijansinkko gå i tjänst, och man uppsökte hans hytt. Kaijansinkko var då försvunnen och en genomsökning av hela fartyget gav inget resultat.

– Vi lade då om i kontrakurs och sökte med strålkastare över vattnet, berättar Björn Karlström. Spänningarna var dock helt förgäves, och eftersom en människa inte lever mer än en halvtimme i rådande vattentemperatur beslöt vi fortsätta mot Gotland. Vid närmare undersökningar fann vi för övrigt att Kaijansinkko inte setts till sedan tre timmar tillbaka.

ANROPADE

När Kaijansinkko försvunnit anropade man andra fartyg med hjälp av morse-ljus och UKV-radio vilket dock inte besvarades. Någon radio att nå kuststationerna med hade man inte. Utrustningen på fartyget är över huvud taget dålig. 

– Kablarna till båda ekoloden har ryssarna sågat av, säger Karlström, och någon radar har vi inte heller.Men jag kollade skeppet innan vi gav oss iväg, och jag bedömde det då som sjödugligt, säger han.

Någon besiktning av fartyget har dock inte skett.

– Vi seglar under rysk flagg för att det inte skulle behövas sådana åtgärder, säger Karlström. Det hade då blivit alldeles för dyrt. Nu krävdes det endast att jag är behörig för att vi skulle få ge oss iväg.

Karlström, som har varit på sjön i åtta år, anlitas inte av rederiet direkt, utan av en bogseringsfirma i Helsingfors. För den omkomna Seppo Ilmari Kaijansinkko var det första vistelsen på sjön.

GT den 30 nov -70

Tre drev ett dygn utanför ön

PÅ SKROTFÄRDIG PRÅM

Räddad av ryss

Av GUNNAR ÖBERG

Den ryska bogserbåten ”Tuvinets” var en flytande likkista. Den saknade dessutom all utrustning. Här har den kommit in till Slite sedan den lämnat släpet med tre man på drift.

Den ryska bogserbåten ”Tuvinets” var en flytande likkista. Den saknade dessutom all utrustning. Här har den kommit in till Slite sedan den lämnat släpet med tre man på drift.

 Bild: - Hade båten varit finsk hade man aldrig släppt ut den med den här utrustningen, säger kapten Björn Karlström.

Bild: - Hade båten varit finsk hade man aldrig släppt ut den med den här utrustningen, säger kapten Björn Karlström.

– Vi slängde över lite tobak och några limpor till grabbarna på pråmen. Sen började vi gå mot Slite.

Björn Karlström, 30 år finländsk kapten på den ryska bogserbåten Tuvinets av Leningrad berättar om hur han lämnade tre man på en drivande skrotfärdig pråm öster om Gotland.

I drygt ett dygn drev pråmen omkring innan den på söndagen hittades av den ryska sjöräddningen.

Livräddningskryssaren Östergarn från Herrvik var på väg ut för att söka efter pråmen när meddelandet kom att den hittats av ryssarna. De tre ombordvarande var välbehållna.Det var först på söndagsförmiddagen sjöräddningen larmats om vad som hade hänt. Då kom Tuvinets till Slite och kunde slå larm om att man lämnat släpet drivande. Någon användbar radio fanns nämligen inte på bogserbåten.

Under resan till Slite föll en besättningsman. 38-årige finländaren Seppo Ilmari Kaijansinkko, överbord från bogserbåten och drunknade.

Bogserbåten var på resa från Helsingfors till Göteborg och hade på släp förutom pråmen även en fisketrålare. Alla tre skulle skrotas i Göteborg och var i dåligt skick. Besättningen, enbart finländare, var till stor del ovan med sjön. Den som drunknade var på sin första resa. Kapten tog skepparbrev så sent som i fjol och hade aldrig tidigare varit på en bogserbåt förrän han fick befälet för detta skrot transport.

Resan blev besvärlig redan från starten i torsdags. Kraftig vind, upp mot 20 meter per sekund. På fredagskvällen skar ett lager i bogserbåtens koleldade ångmaskin. Under natten drev man ett 20-tal österut.(C) Motorn lagades nödtorftigt men skulle aldrig hålla för en bogsering

 BÄRBAR RADIO

Enda radioutrustningen på bogserbåten var en bärbar UKV-radio, s.k. ”walkie-talkie”. Med denna och med signallampa sände man hela tiden SOS utan att få något svar. Tre fartyg fanns dock inom synfältet.

På lördagseftermiddagen släpptes släpet. På trålaren fanns det två man som togs över till bogserbåten. De tre på pråmen, en 26-åring och två 18-åringar, fick stanna kvar då man inte ville lämna släpet helt obemannat.

Bogserbåten gick mot Slite. Det trasiga lagret fick hela tiden begjutas med olja och man fick regelbundet stanna så lagret fick svalna och inte hann bli överhettat. Vid 18- tiden på lördagskvällen saknade man Kaijansinkko när han skulle gå på sin vakt. Man sökte genom båten men han fanns ingenstans. Ingen hade sett honom sedan 15-tiden. Man vände och började gå tillbaka och sökte i strålkastarljuset. Man gav snart upp och vände åter till Slite dit man kom på natten. I mörkret tordes man inte gå in till hamnen utan avvaktade gryningen.

 GA den 1 dec -70 Pråmen med tre alltjämt på drift

 Den ryska pråmen med de tre besättningsmännen ombord driver alltjämt omkring i de gotländska farvattnen. Det ryska bärgningsfartyget som hittade de nödställda på söndagen har legat avvaktade i närheten men har än så länge inte vidtagit några åtgärder.

En representant från de finska ägarna kom till Gotland på måndagen för att underhandla om pråmens vidare öden. Dessa underhandlingar har än så länge inte lett till något resultat. Med den vind som nu råder väntas pråmen så småningom driva in mot Gotlands östra kust.

 GT den 1 dec -70 Stort pådrag för pråmens tre män

Ett stort gotländskt pådrag kopplades på under tisdagsförmiddagen för att bistå de tre besättningsmännen som förmodligen ännu driver omkring på den skrotfärdiga pråmen. Någon exakt uppgift om vad pråmen befinner sig har man inte. På tisdagseftermiddagen rapporterade det svenska motorfartyget Britt-Marie som kom in till Furillen att man dagen innan sett pråmen och en gammal trålare 15 distansminuter sydost Fårö. (D) En helikopter gick ut på eftermiddagen från Nyköping för att söka efter de nödställda men den återvände senare under kvällen till Nyköping. Livräddningskryssaren Östergarn gick ut och sökte till havs medan TV 116 letade längs kusten då man misstänker att pråmen drivit mot land. (E)

 Från KA 3 i Fårösund gick MUL 16 också ut. En överenskommelse har träffats med de finska ägarna och det gotländska rederiet Pilen beträffande bärgning av pråmen.

GA den 2 dec -70 Stort pådrag efter pråmen

 Ett stort gotländskt kopplades på under tisdagseftermiddagen för att bistå de tre finländska besättningsmän som förmodligen ännu driver omkring på den skrotfärdiga ryska pråmen öster om Gotland. Någon exakt position var pråmen befinner sig har man inte.

Besättning på svenska fartyget Britt-Marie på väg till Furillen hade redan vid 14-tiden på måndagen sett den stora pråmen och ståltrålaren 15 distansminuter sydost om Fårö fyr. Detta meddelades först på tisdagseftermiddagen eftersom man trodde att kustradiostationen var underrättad. De båda fartygen saknade nu assistans. En rysk trålare siktades i området, men bogserbåten Metallurg fanns inte längre kvar.

Varning har utgått för styv kuling i sydostlig riktning med dragning mot ost.  Det finns alltså risk för att fartygen kan driva in mot land och gå på grund.

 På tisdagseftermiddagen sändes räddningskryssaren Östergarn, TV 116 och MUL 16 från KA3 ut för att spana. Östergarn spanade till sjöss och de andra fartygen närmare kusten. En helikopter var också inkopplad i spaningarna men måste avbryta arbetet vid mörkrets inbrott. Från fartygen fortsatte man med radarspaning.

 Man visste inte någon exakt position på det drivande pråmsläpet, inte heller om de tre männen fortfarande befann sig ombord eller om det tagits omhand av Metallurg.

Man misstänker att pråmsläpet driver mörklagt. I så fall är det en fara för annan sjöfart.

En överenskommelse har träffats med de finska ägarna och det gotländska rederiet Pilen beträffande bärgning av pråmen.

Tingstäde radio hade under tisdagen ingen kontakt med den ryska bogserbåten. Ryssarna har låtit sin radiotrafik gå över ryska kustradion.

 Den ryska bogserbåten Tuvinets, som från början hade pråmen och trålaren på släp, ligger fortfarande kvar i Slite och får inte lämna hamnen förrän hamn och lotsavgifter erlagts för besöket och utlotsning.

Vid 21 – tiden i går kväll inställdes spaningarna och räddningsbåtarna gick tillbaka till ön. Hela kusten från Fårö i norr till Herrvik i söder hade då genomsökts, liksom havsområdet en bit ut, dock utan resultat. Efterforskningarna fortsätter idag från båtarna och helikoptern.

 GT den 3 dec -70 De tre vill inte lämna pråmen

    De finska besättningsmännen ombord på den skrotfärdiga ryska pråmen har hittats välbehållna. Det var TV 116 som 50 – distansminuter ost Fårö hittade pråmen klockan 17.00 på onsdagen. De tre männen ombord ville inte följa med tullkryssaren till Slite utan önskade att få vara kvar ombord. TV 116 återvände därför och väntas till Slite vid 23 – tiden i gårkväll.

Några försök från gotländsk sida att bärga pråmen kommer förmodligen inte att göras. Det var meningen att rederi Pilen skulle bärga ryska släpet, men på grund av stormvarning och ändrade positionsangivelser drog man sig ur. Pråmen och den gamla trålaren befinner sig betydligt närmare den ryska kusten än den gotländska.

Enligt uppgift skall en rysk bogserbåt gått ut för att dra släpet till Slite. Vem som sedan skall ombesörja transport av pråmen, trålaren och det ryska bärgningsfartyget som kom in till Slite, vidare till Göteborg är fortfarande oklart. Skeppsupphuggning AB i Göteborg har infordrat offert på bogsering från Slite.

GA den 3 dec -70 Ryska pråmen har påträffats

Den skrotfärdiga ryska pråmen Onega med tre besättningsmän ombord påträffades på onsdagen vid 17.30 – tiden av tullbåten TV 116, 50 distansminuter ost om Fårö fyr. (F) Männen, en 26 – åring och två 18 – åringar, uppgav att allt var väl ombord och att de ville stanna på pråmen. Det är de båda 18 – åringarnas första sjöresa. Inget annat ryskt fartyg fanns i närheten.

Tullbåten återvände till Slite. Några försök från gotländsk sida att bärga pråmen har ännu inte gjorts. Pråmen befinner sig betydligt närmare ryska kusten, 20 distansminuter den gotländska, 50 distansminuter eller 9,2 landmil.

Från rederi AB Pilen har man tills vidare tackat nej till bärgningsuppdraget. När man först kom överens om bärgningen angavs avståndet till 25 distansminuter från Slite, nu är avståndet 70 distansminuter. Det har dessutom varnats för styv sydvästlig kuling. Från Pilen har förhöjd bärgarlön begärds hos ryssarna, men då detta inte ledde till ett positivt svar blev det nej från Pilen.

Möjligen kommer nu ryssarna själva att klara av bärgningen. Kajplats har reserverats i Slite för pråmen. Rederi AB Pilens begäran om kajplats fick dock ett nekande svar. I Slite hamn är man rädd att pråmen skall blockera en kajplats under hela vintersäsongen.  

GA den 4 dec -70 Mystiska pråmen ligger för ankar

       Det råder fortfarande stor oklarhet om det släp, pråmen Onega och trålaren K 461, som den sovjetiska bogserbåten Tuvinets för snart en vecka sedan lämnade ute i Östersjön efter ett maskinhaveri. På onsdagskvällen nådde kustbevaknings båt TV 116 släpet efter mycket sökande vid olika positionsangivelser. (G) Detta låg då 50 distansminuter ost Fårö fyr och 20 från den ryska kusten. Man fann då att pråmen var ankrad på ett eller annat sätt, och att hela släpet låg stilla.

  Pråmen visade sig vara ganska hög, vilket gjorde det svårt för kustbevakningen att gå ombord. De tre finska männen på pråmen, två 18-åringar och en 26-åring, förklarade dock att allt var väl ombord, och att de varken behövde assistans eller ville följa med därifrån. Lanternor och annat lyse fungerade också trots att kolen som skulle hålla dem strömförsörjande enligt bogserbåtens kapten inte skulle räcka längre än två dagar, till i tisdags alltså- Man misstänker därför att någon rysk båt bestått fartygen med mera bränsle och kanske också förnödenheter. Många ryska fartyg finns för övrigt i området.En obekräftad uppgift säger att ytterligare en bogserbåt har gått ut till släpet. Bärgningsfartyget Metallurg låg tidigare i dess närhet. Den skulle ha lämnat Riga vid 18-tiden på onsdagskvällen för att bogsera in släpet till Slite. Varken vid Tingstäde Radio, eller kustbevakningen känner man dock till något om detta. Man betraktar hela affären som mycket mystisk.

Skepparen på Tuvinets, 30-årige Björn Karlström från Åbo, anmälde sig på torsdagen till sjöförklaring på finska vicekonsulatet i Visby. Den kommer troligen att hållas i Helsingfors. Tidpunkten meddelar kapten i dag fredag.

”Skrotbåtarna” utanför Gotland lämnade Helsingfors i Hemlighet

 Inte ens ägaren kände till det!

– Av GUNNAR ÖBERG –

           ”Skrotbåtarna lämnade Helsingfors i smyg” rubricerar Helsingin Sanomat en stor uppslagen artikel på torsdagen. Enligt artikeln skulle bogserbåten Tuvinets, som nu ligger i Slite, ha lämnat Helsingfors utan tillstånd med pråmen Onega och fisketrålaren SRT-461 på släp. Båtarnas ägare, AB Koneisto Oy, begärde till och med hjälp av finska kustbevakningen för att få fartygen åter till hamn. Båtarna var i mycket dåligt skick men de finska myndigheterna kunde inte ingripa då de seglade under sovjetisk flagg. Besättningen var till stor del ovan med sjön, ingen var organiserad i finska Sjömansunionen.

Släpet avgick från Helsingfors onsdagen den 25 november. Först dagen därpå fick ägaren till båtarna, AB Koneisto Oy, vetskap om att fartygen mot deras vilja avgått. Man försökte bl.a. genom finska kustbevakning få släpet stoppat och återförd till närmaste finska hamn, vilket dock inte lyckades.

Koneisto Oy köpte fartygen från Sovjet och sålde dem vidare till Göteborg för upphuggning. Transporten till Göteborg skulle utföras av bogseringsfirman Rannikkohinaus. Enligt vad Koneisto OY:s  representant A Mauranen uppger för Helsingin Sanomat skulle dock utrustningen av fartygen och anställandet av besättning övervakas av Koneisto Oy.

Trots detta avgick alltså släpet den 25:e utan att Koneisto Oy fick veta något. Enligt Rannikkohinaus skulle man av hamnmyndigheterna fått order att avgå då annat fartyg väntades till den kaj där man låg. Hamnmyndigheterna förnekar dock att man vetat att fartygen gått från Helsingfors.

 OORGANISERAD BESÄTTNING

– Ingen av besättningsmännen är organiserade uppger finska Sjömansunionen ordförande Olavi Keitele för den finska tidningen.

 En har tidigare tillhört förbundet.

En besättning av organiserad och sjövan arbetskraft anställts först men hoppat av. Eftersom båtarna seglade under sovjetisk flagg skulle besättning också ha godkänns av sovjetiska konsulatet vilket inte skett. Sjöfolks-ordföranden Keitele är mycket undrande över att myndigheterna inte ingripit mot fartygen.

Sjöfartkontrollant Jaakko Manninen säger att man inget kunnat göra då det var ryska båtar. Han håller dock med om att det fanns många mystiska saker angående fartygen som aldrig blev klarlagda.

När fartygen låg i Helsingfors uppgavs att det fanns rysk försäkring. Dagen efter att släpet avgått, den dag då Koneisto Oy fick vetskap om detta, ville man teckna en finsk försäkring på fartygen.

Några handlingar i original fanns inte på fartygen. Dessa hade ryssarna tagit med sig när man levererade båtarna till Helsingfors. Vid formaliteterna i Helsingfors hade man endast fotostatkopior av registreringsbevis mm.

 PRÅMEN KVAR

Den mystiska pråmen ligger fortfarande kvar mellan Ösel och Fårö. Tingstäde Radio hade igår ingen kontakt varken med pråmen, eller med den bogserbåt som enligt uppgift skall dra pråmen till Slite.

 GA den 5 dec -70

Smuggel misstänks på sovjetiska pråmen

Borgå (GA) Vad är det för topphemliga varor ombord på den sovjetiska pråmen Onega, som nu ligger förankrad på internationellt vatten i Östersjön? Enligt sjömännen som mönstrat av från Tuvinets – bogserbåten som lämnade pråmen och en trålare på Östersjön och nu ligger i Slite finns det alkoholprodukter av något slag och dessutom tunga lådor som innehåller något som man kallar ”blå metall”. Alla de som vet något om pråmen föredrar emellertid att vara tysta.

Det sovjet- finska företaget Koneisto Oy, som leds av den sovjetiske medborgaren Mihail Stoljarov och i vars styrelse också sitter den nuvarande finske handelsministern Olavi J. Mattila, säger att de sålt båtarna som skrot till Skeppsupphuggning AB i Göteborg. Samtidigt påstår ett annat finländskt företag, Lapin Elo, att det gjort upp ett kontrakt med Koneisto om inköp av sammanlagt tio skrotfärdiga båtar.

Och medan denna animerade debatt pågår passar bogseringsföretaget Rannikko Hinaus, som är Tuvinets-kaptenen Björn Karlströms egentliga arbetsgivare, på att släpa ut båtarna från Helsingfors. Enligt verkställande direktören i Koneisto Oy, A. Mauranen, hade man på måndagen efter avfärden försökt att stoppa släpet med hjälp av sjöbevakningen, men båtarna hade då redan hunnit ut på internationellt vatten. Om inte Tuvinets hade fått maskinhaveri så hade kanske hela bogseringen lyckats. Och likaså hade man obehindrat kunnat föra in den mystiska lasten i Sverige.

Enligt sjöfartsmyndigheterna i Helsingfors hade man redan då båtarna anlände till Leningrad hållit ögonen på dem, men de förde då sovjetisk flagg och man kunde inte hindra dem att gå till Sverige.

När Tuvinets fick maskinhaveri och släppte släpet började detta driva åt sydväst mot ryska kusten. Inte förrän på onsdagskvällen då kustbevakningen pråmen och trålaren fick man klart för sig ankrat. Hu länge de legat still öster om Fårö vet man inte.

TILL SLITE

För närvarande finns en chartrad bogserbåt på platsen och skall ta in släpet till Slite. När detta blir av vet ingen, inte ens Koneistos representant i Slite, ingenjör Birger Hisinger.

– Jag har inte fått några fler uppgifter, säger han, så det är bara att vänta.

På Tingstäde Radio har man dock fått kontakt med den ryske bogseraren, och det verkar nu inte otroligt att en bogsering in till Slite skulle bli av.

Vad är då anledningen till att det tagit och kanske fortfarande tar så lång tid att få in båtarna?

– Det beror på att vi inte lyckas få något fartyg som kunnat ta in dem, säger Hisinger.

 SKROTAS I FINLAND

Att detta skulle vara anledningen till dröjsmålet vill man framför allt från finsk sida inte alls tro på. Där är de flesta övertygade om att något skumt finns ombord på båten, och man inte ger sig ifrån internationellt vatten förrän lasten kommit från pråmen.

När alla båtar är inne i Slite skall de tas hem till Finland igen, berättar ingenjör Hisinger. Någon färd till Göteborg blir det alltså inte. Skeppen skall skrotas hemma i Finland i stället, uppger Hisinger.

Gotländska tullmän letade efter

NARKOTIKA PÅ SKROTBÅTARNA

Av GUNNAR ÖBERG -

Bild: Pråmsläpet ankrade på söndagen upp utanför Slite. Från vänster på bilden kustbevakning-ens TV 116 från Slite, pråmen Onega, trålaren och längst till höger den sovjetiska bogserbåten Kapitan V Fedotov.

Bild: Pråmsläpet ankrade på söndagen upp utanför Slite. Från vänster på bilden kustbevakning-ens TV 116 från Slite, pråmen Onega, trålaren och längst till höger den sovjetiska bogserbåten Kapitan V Fedotov.

Ett dussintal gotländska tullmän genomsökte på söndagen den ryska pråmen Onega och trålaren SRT-461 som över en vecka drivit omkring öster om Gotland. Den nära fyra timmar långa undersökningen gav inget resultat; varken sprit eller narkotika fanns ombord. Tullen var utrustad med en narkotikahund samt en från fastlandet nerlånad narkotikadetektor.

Pråmen och trålaren kom på söndagsmorgonen, bogserad av den sovjetiska bogserbåten Kapitan V Fedotov.

 Meningen är att man i Slite skall hämta bogserbåten Tuvinets, som legat där sen förra söndagen. Kapten V Fedotov in till kaj i Slite sedan pråmen och trålaren ankrats söder om Maigu utanför Slite.

Den fortsatta bogseringen som troligen påbörjas tidigt idag, skall enligt AB Koneisto OYs man i Slite, ingenjör Birger Hisinger, gå till Hangö i Finland. Vad som sedan skall ske med fartygen visste han på söndagskvällen inget om. Ursprungligen skulle de till Göteborg för skrotning.

Det finns fortfarande många oklarheter kring pråmsläpets resa öster om Gotland under den gångna veckan. Besättningsmän från Tuvinets har antytt att pråmen varit lastad med sprit och tunga lådor innehållande något man kallar för ”blå metall”. Några närmare uppgifter har dock fått stå. Enligt uppgifter i Finsk press har besättning fått order om att inte prata.

Man vet inte heller vad pråmsläpet varit, innan det påträffades 50-distansminuter öster om Fårö fyr, d v s närmare ryska än svenska kusten, Fartygen låg en tid vid Fårö. Men var? Och hur länge? (F) I Bläsetrakten går rykten om att pråmen skulle varit där en natt förra veckan och även ha haft kontakt med land. Enligt vissa uppgifter skulle trålarens motor vara användbar och tillräckligt stark för att bogsera pråmen.

Det har bl.a. i Finland antytts att man skulle ha lossat den hemliga lasten till sjöss och att det därför tagit så lång tid innan fartygen hämtades utanför den ryska kusten.

Kommentarer: De röda bokstäverna redogör för händelserna runt pråmen se kort från kontoret den aktuella tiden på nästa sida.

A= fredagen. då allt händer utanför Gotland. Men de har varit på resa sen onsdagen den 26.

 Pråmen driver i den NV kulingen ner till punkt B

från punkt A                                                                             

 B= lördagen. Tappar gubbe, maskinhaveri.

 C= söndagen. Driver runt Pilens bärgningsposition. Enl. avtal.

D= måndagen. OBS från lastfartyget

E= tisdagen. Sökområde

F= tisdagen...

 Piltank levererar olja 1250 liter utanför Svarven, norr om Bläse. Svår dimma två ryska trålare ligger vid oljekajen Westös. Västra sidan av Kappelshamnsviken. Dessa två går med Piltank upp till Onega Trålaren som är med, har då beteckningen SKK-461 man körde denna.

Piltank lämnade området med hjälp av en av de assisterande trålarna, anledning till detta var att Piltank saknade radar.

Det var många runt allt detta som var bekanta personer allt sedan tiden med Gogland och bogseraren Östersjön.

Svenska Ståls representant var också i faggorna.

Frågorna blev många bla. Varför hämtade man inte Tuvinets i Slite och tog släpet med till Hangö det var 90 sjömil till Slite men 105 sjömil till Hangö!   Nu blev pråmresan 180 sjömil längre.

Arbetskort från kontoret 1970

Hela sanningen får vi inte veta. Men mycket runt det hela med lådor och Blå Metall kommer också fram även vid Estonia och pråm besök vid Kagghamra hamn. Som numera bär namnet Anderstorp

Hela sanningen får vi inte veta. Men mycket runt det hela med lådor och Blå Metall kommer också fram även vid Estonia och pråm besök vid Kagghamra hamn. Som numera bär namnet Anderstorp

Senaste kommentaren

25.11 | 20:57

testa
stig.stigfinnare@live.se
sjogubben@gmail.com

24.11 | 21:19

sjogubben@gmail.com

24.11 | 16:54

Min pappa jobbade med både Hera och Juno på Neptun samt hade kontor i Gåshaga på Lidingö från -76 eller -77 till -87. Det vore fantastiskt om jag kunde hitta nån som jobbade med honom under den period

17.10 | 20:17

Vad fint om tavlan var rädd om den och stolt över din farfar

Dela den här sidan