Grogg 2

10734
Byggd 1945 i Groningen, Holland
20,98 x 5,04 x 2,61 m. 68/0
Maskin: 600 IHK

Historien före 1957 är okänd, men därefter ungefär denna:
Byggdes för okända som POSEIDON. Blev ombyggt och moderniserat i Groningen 1957 och köptes 1958 av AB Skånska Cementgjuteriet, Stockholm (Slite). Ångbåts AB Grogg, Stockholm blev ägare 1967 och de döpte om till GROGG 2.

Foto: Christer Samuelsson 
Grogg 2 ligger här förtöjd utsidan av andra upplagda Groggbogserare vid Gröna lund Stockholm 1968

Foto: Christer Samuelsson
Grogg 2 ligger här förtöjd utsidan av andra upplagda Groggbogserare vid Gröna lund Stockholm 1968

Kommentar:

 Våren 1967 såldes Poseidon från Slite, så det blev åter en resa för Bengt-Olof till Gåshaga och bogseraren ”Castor” som skulle åter igen stationeras vid Rederi Pilen i Kappelshamn. Men vid denna tidpunkt så var det flera personer som inte ville att Bengt-Olof och hans kamrater skulle lyckas i deras gärningar. Framgången hade varit allt för bra och lyckad för ”Pilen”. Men Piltank var en inkräktare på ”Oljemarknaden” vilken även deras dåvarande chefer var involverade i, dock i en annan plats en Gotland. Allt detta gjorde att deras gemensamma arbetsgivare eller personal hos dem, närmast en religiös styrman. Började angripa både Bengt-Olof o Charles med saker som inte överstämmande till sanningen helt. I dag skulle man tycka det vara rena maffiametoderna.

Det hände en del oförklarliga saker också, bl.a. att dagskassor försvann på hamnkontoret, fast de var inlåsta. Inga lås uppbrutna. Polisanmälningar kors och tvärs men inget framkom vem eller vilka som låg bakom, ingen blev åtal eller dömd. Det hela slutade med att en del av delägarna lämnade Rederi Pilen. Bengt-Olof lämnade färjerederiet och dess öden han satsade full ut på Bunker och Bogser verksamheten. Med stöd av Neptunbolaget och Svenska Shell i Stockholm. Hamnägarna runt Gotland, var också positiva till den nya ”Bunkerstationen” som uppstod snabbt efter en viss turbulens.

 23 juli -69

Trissan och Bengt-Olof blev åter vänner och fortsatte sitt äktenskap några år efter än välbehövlig semester i Blekinge. Vid denna tidpunkt så betalades också handpenning och köpeavtal skrevs med Transportbolaget i Stockholm gällande Grogg 2 – an.

Lärbro kommun hade tecknat borgen för Rederi Pilen och Pilbunker AB. För inköp av en större bogserbåt, detta som tack för det arbete som utfördes vid bärgningen av Kannas. Många av politikerna menade att det behövdes en större bogserare runt Gotland. Detta hade ju lilla Pilen bevisat ett flertal gånger. Men ack så avundsjukan kan väckas hos Bengt-Olofs närmaste släkt. Med detta så påbörjades resan mot nya okända mål för De bägge. En resa som Bengt-Olof och Trissan fått känna vingslagen av i många år.

 GA den 24 sept. -69:

Besvären ogillade

Herr Einar Jonsson Tejnungs, Hangvar har besvärat sig över Lärbro Kommunalfullmäktiges beslut den 28 aug. i år om kommunal borgen för Pilbunker AB för inköp av bogser o bärgningsfartyg. Besvären kom in för sent, senare än tre veckor efter det att kommunalfullmäktiges protokoll justeras. Med anledning av detta lämnar länsstyrelsen besvären utan prövning.

Här kommer också Pilen från varvet i Ronehamn med nytt däck och ny styrhytt med radar monterad. Rätt in i nästa bärgning.

 Först detta: GA-GT 14 september -71:

”Besvären lämnas utan bifall”… I juni i år beslutade kommunfullmäktige att bemyndiga kommunstyrelsens att för Pilbunker AB Lärbro, teckna borgen på lån 112500 kr. under fem år för inköp av bogser och bärgningsfartyg emot inteckning i fartyget i förmånsläge mellan 100000 – 250000 kr. Beslutet fattades med 40 röster mot 30 som sa nej.

Beslutet har överklagats hos länsstyrelsen av Gottfrid Larsson Havdhem och Stig Olsson Klintehamn. De har framhållit att beslutet inte ligger inom den kommunala kompetensen.

 Igår beslutade kommunfullmäktige att yttra sig över besvären. I yttrandet till länsstyrelsen heter det bl.a. ” Då kommunfullmäktiges beslut endast avser att lämna kommunstyrelsen i Gotlands kommun bemyndigande att fullfölja en borgensteckning varom Lärbro kommun fattat beslut som vunnit laga kraft hemställer kommunfullmäktige att besvären lämnas utan bifall”

Mot kommunstyrelsens beslut reserverade sig Gottfrid Larsson.

"Han" som var med på Rosmaries bärgning och ville ha bärgarlön!

Våren april 1972 skrev GT såhär

”GROGG 2”        

Nu väntar Bengt Lindgren besked från regeringsrätten. Lärbro kommun gav borgen gav på sin tid kommunal borgen för inköp av ett större bärgningsfartyg. Men det beslutet har överklagats i ett par omgångar och nu är det uppe i regeringsrätten. Vad är det då för bärgningsfartyg Bengt Lindgren tänkts sig?

– ”Grogg 2” heter båten, och ligger nu i Stockholm. Tidigare hette den Poseidon med Slite som hemma hamn och ägare var då Cementen Slite. Den är ombyggd och moderniserad för en halv miljon kronor. Det värsta är att båten blir bara dyrare och dyrare ju längre affären dröjer. – Jag skulle ha stor nytta av den båten. Exempelvis kan jag inte några bogseringar över till fastlandet. Som den aktuella silosbogsering som jag bistå idag. Det finns inga utrymmen ombord på ”Pilen” för det. Jag får ju stå och laga mat på samma ställe som jag skall sova.

 GT den 30 sept. – 72:

Pilbunker kräver kommunen på 23000…

 Pilbunker-affären får nu ett efterspel för Gotlands kommun som krävs på 23000 kronor plus ränta av Lärbro rederiet för att deras köp av ett nytt bogserfartyg gick i stöpet.

       Fullmäktige i gamla Lärbro kommun beslutade om att teckna kommunal borgen för 112 500 kronor åt rederiet för inköp av ett nytt bärgningsfartyg. När beslutet var klart betalade rederiet handpenning. Men borgenshandlingarna blev inte klara innan Lärbro ko9mmun uppgick i den nya kommunen. Och bogensärendet fick tas upp på nytt i Gotlands kommuns fullmäktige som också beslöt att teckna borgen.

     Beslutet överklagades av de socialdemokratiska ledamöterna Gottfrid Larsson, Klintehamn och Stig Olsson, Havdhem som ansåg att det stred mot kommunallagens bestämmelser om vad en kommun får göra. Länsstyrelsen gav kommunen rätt men besvären gick vidare till regeringsrätten som gav kommunen bakläxa och upphävde beslutet.

Då köpet nu inte kan slutföras förlorar rederiet handpenningen och kräver att kommunen skall ersätta förlusten.

Kommentarer: Trissan och Bengt-Olof var nu särade åt på ett för familjen lämpligt sätt. Det var slut med virket i Slite men till våren skulle då timmerbärgning ske för Östra Sveriges skogsägare vid den nedläggnings hotade såg vid Tunaberg utanför Oxelösund. Pola var rensad fram till i stort från styrhytten och akter över. Ett plankdäck var pålagt för att skydda plåten på hennes däck samtidigt hon blev förstärkt. En Ferguson traktor hyrdes i Lärbro med påmonterad wirekran ställdes på och en skogskran. Mudderjobben var på gång igen men nu var mudderverket som Neptun hade skrotat. Slite Cement hade kallat till möte med Rederi Pilen för att de ville och hade behov av en starkare bogserbåt som skulle ansvara för hamnbogseringarna runt norra delen av Gotland. Förenade kalkbrott hade bildas så nu ingick även Storungshamnen i samma koncern. Familjen som var delägare sa nej till detta förslag de var rädda att Trissan skulle kunna komma tillbaka och ta makten av Josefin o0ch Gusten.

     Pilen var dock sysselsatt men inte som tidigare, bärgningen av Esk Queen kom av sig tack vare fördröjning med Pola och deras försäkrings bolag. Piltank såldes till Stockholm. Bengt – Olof trodde på att få dra timmer i Stockholms skärgård och på Mälaren. Pilens besättning och dykare gav upp och lämnade allt vid bärgningen i Kristianopel. Timmerbärgningen och försäljning av Polas båda huvudmaskiner. Pola blev kvar vid Helgö under vintern. Mer om händelserna detta år 1972 kommer i bok 5 = Stig vaknar upp 2.

Senaste kommentaren

25.11 | 20:57

testa
stig.stigfinnare@live.se
sjogubben@gmail.com

24.11 | 21:19

sjogubben@gmail.com

24.11 | 16:54

Min pappa jobbade med både Hera och Juno på Neptun samt hade kontor i Gåshaga på Lidingö från -76 eller -77 till -87. Det vore fantastiskt om jag kunde hitta nån som jobbade med honom under den period

17.10 | 20:17

Vad fint om tavlan var rädd om den och stolt över din farfar

Dela den här sidan