Se där!
Här kommer hon ett monster av sitt slag till hamnen i Oskarshamn
Skepparen på bogserbåten OSKAR studerar henne på avstånd

Hon kommer med dellast VINGAR till kraftverken

Visst tar hon plats

På datorskärmen ser man fartygets position i farleden även bogserbåtarnas läge den mörka punkten är OSKAR och akter över ser man Namnet HERBERT
ingen är kopplad utan är med som säkerhet/ sällskap
bojarna och linjen i farleden är utmärkta även vatten djupen

HERBERT bevakar akter låring
Bild tagen från OSKARS brygga

I samma läge......

Fartyget svänger upp mot hamn inloppet
Den röda markeringe är farleden

Nästa läge på resan mot hamnen i den röda sträckningen
Far tyget ligger nu med lite avdrift
men kurs över grund(havsbotten) ligger rätt

Säkerheten först lossat ankaret i fall man vet aldrig om man behöver störtankra ...

Nu närmar det sig skall längst upp i vänstra hörnan

Nästan där...
Lugnt och fint

Kör hem bogsertrossen som inte behövdes användas idag
men varit klar för detta
Tack för denna resa

Kommentarer

12.02.2022 17:00

Urban Lindström

Fina bilder du fick till under färden in mot Oskarshamn.