Här ligger bogserbåtarna i RÖNNSKÄRS hamn
skall snart arbeta jag är inbjuden att följa med
på ett arbetspass av
av Rederi Rundvik Anders

B/B BÅDAN

Lite fakta om BÅDAN

Klargöring för bogsering---den högra trumman
är för bogser kabel plats fö en längd av r 900 meter

KONTROLL AV AKTER SPELET VID
DEN BAKRE MANÖVERN OCH BLIR FRAM VID BOGSERINGEN

BAKÅT SIKT OCH MANÖVER SPELET TILL HÖGER

SKEPPARENS MANÖVERPLATS AKTER
VID ARBETET

MANÖVERPLATS FRAMÅT

FRAMÅT

HÄR KOMMER DAGENS ARBETE

BAUS VILL OCKSÅ VARA MED PÅ DAGENS JOBB
FORTSÄTTER PÅ SIDAN RÖNNSKÄR 2